.

Bammun Dakun State: Plateau Votes: 2256 Vote Now
Nansik Ponfa State: Plateau State Votes: 1585 Vote Now
Thelma Jatau State: Plateau Votes: 3357 Vote Now
Vera Emmanuel State: Plateau Votes: 2524 Vote Now
×